Saporanah Gusteh

Alhamdulillah,

Tak asokkor, tak ketelak cukuppah abek, sobungĀ saderreh abek kalaben oreng se korang, se etegguh ning oreng se cokop, oreng sogih, oreng se andik kalebbien, duh saporanah gusteh Alloh.

Alhamdulillah abek sehat, engak e bektoh setiah bedeh oreng se sake’, alhamdulillah abek andik sokoh bisah ajelen sae, bennya’ oreng se terro sarah andik sokoh, terrong sarah bisah ajelen sae. Alhamdulilah paggun andik sepeda maseh la sepeda konah, bennyak oreng se aderek ka mahdekmah.

Mogih-mogih abek Istiqomah e jelen se loros. Saporanah gusteh Alloh.

Advertisements