Saporanah Gusteh

Alhamdulillah,

Tak asokkor, tak ketelak cukuppah abek, sobung saderreh abek kalaben oreng se korang, se etegguh ning oreng se cokop, oreng sogih, oreng se andik kalebbien, duh saporanah gusteh Alloh.

Alhamdulillah abek sehat, engak e bektoh setiah bedeh oreng se sake’, alhamdulillah abek andik sokoh bisah ajelen sae, bennya’ oreng se terro sarah andik sokoh, terrong sarah bisah ajelen sae. Alhamdulilah paggun andik sepeda maseh la sepeda konah, bennyak oreng se aderek ka mahdekmah.

Mogih-mogih abek Istiqomah e jelen se loros. Saporanah gusteh Alloh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s